Politica de confidențialitate

Prin Politica de confidențialitate, Black Sea Party dorește să vă informeze despre modul în care sunt colectate datele cu caracter personal și cum sunt acestea procesate.

Datele personale înseamnă orice date sau informații care ajută la identificarea directă a unui subiect (de exemplu numele, prenumele) sau indirectă (de exemplu, în funcție de profilul creat pentru a transmite oferte personalizate). Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi preferințele și obiceiurile la cumpărături, IP-ul computerului), dar asociate cu persoana subiectului, ajută la identificarea acestuia și se circumscriu astfel noțiunii de ”date personale”.

Datele personale vizează informații privind persoanele fizice, nu persoane juridice. Distincția e importantă pentru că, spre exemplu, numărul de înregistrare de la Registrul Comerțului, Codul fiscal ori alte elemente de identificare ale unor companii nu sunt date cu caracter personal. Mai mult, atunci când o adresă de e-mail ori un număr de telefon vizează in mod clar o persoană juridică (ex. e-mailurile de tip office@ sau telefoanele de la un call-center public al unei companii), atunci nu vorbim despre date cu caracter personal.

Ce informații colectăm

Activitățile de colectare și procesare a datelor sunt guvernate de Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E.

Black Sea Party acționează în calitate de administrator al datelor personale pe care dumneavoastră (în calitate de subiect) ni le furnizați direct sau indirect.

Datele colectate de noi sunt următoarele:

 • Nume și prenume;
 • Adresă de e-mail;
 • Numărul de telefon;
 • Dată naștere
 • Date necesare facturării și plății
 • Adresa IP
 • Geo-localizarea generală a dispozitivului de pe care navighezi/te autentici în contul de client;
 • Informații despre produsele și serviciile achiziționate;
 • Gradul de utilizare și activitățile tale pe platforma blackseaparty.ro;
 • Interese și preferințe legate de produsele de pe site-ul blackseaparty.ro

De ce avem nevoie de aceste date

Avem nevoie de aceste date pentru a vă furniza următoarele servicii:

 • Numele, prenumele, emailul, numărul de telefon și datele necesare facturării pentru a vă putea contacta și factura pentru produsele și serviciile comandate de dumneavoastră și pentru a vă ține la curent cu statusul comenzii dumneavoastră.
 • Data nașterii pentru a vă putea face oferte personalizate.
 • blackseaparty.ro colectează informații demografice, cum ar fi: codul postal, vârsta, sexul, interesele dumneavoastră, pentru a personaliza mesajele trimise dumneavoastră și/sau continutul site-ului blackseaparty.ro, pentru a spori relevanta mesajelor comerciale prin gruparea in functie de criterii demografice si de preferințe.
 • Informații directe despre paginile vizitate și acțiunile realizate în site-ul blackseaparty.ro, prin intermediul informațiilor din sesiunea browser-ului sau cookies, inclusiv informații cum ar fi:
  • pagina sursă de unde provine vizita
  • adresa IP a vizitatorului
  • diverse acțiuni întreprinse în pagină și rezultatul acestora
  • informații furnizate prin intermediul formularelor din paginile site
  • termeni de căutare utilizați în site

Ce facem cu aceste informații

Datele dumneavoastră sunt colectate de către Black Sea Party. Stocarea datelor se face în România, la unul din sediile sau punctele noastre de lucru sau la furnizori agreați, în baza unor contracte de servicii.

Dupa caz, datele dumneavoastră personale pot fi împărtasite cu anumiti furnizori agreați (restaurante partenere, alți furnizori de servicii de închiriere bărci, în vederea efectuării operațiunilor planificare evenimente, plată, procesare a comenzii, scopuri comerciale și de marketing, etc).

Putem transmite informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:

 • e prevazut într-o dispoziție legală;
 • protejează drepturile Black Sea Party sau ale companiilor partenere;
 • previne o infracțiune sau protejează siguranța națională;
 • protejează siguranța individului sau siguranța publică;
 • aceste informații sunt necesare in vederea rezolvării diferitelor situații;
 • în cazul în care activitățile dumneavoastră contravin termenilor și condițiilor stabilite de blackseaparty.ro, sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii;
 • în cazul în care blackseaparty.ro fuzionează sau e achiziționată total sau parțial de o altă companie, iar baza de date e transferată noului operator;
 • în cazul în care blackseaparty.ro devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumpărătorul, baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacționată doar cu acordul instanței. În cazul în care vor apărea situații menționate mai sus, veți fi anuntați prin e-mail sau printr-un anunț postat pe site-ul blackseaparty.ro.

Prelucrăm datele dumneavoastră pentru auditarea financiară anuală, precum și pentru depunerea declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale. Aceste date sunt folosite pentru conformarea cu obligațiile legale impuse de prevederile legale aplicabile în materie fiscală și contabilă.

Cât timp le păstrăm

Blackseaparty.ro prelucrează datele dumneavoastră pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată.>

Perioada de păstrare a datelor depinde în principal de următoarele:

 • pentru ce perioadă avem nevoie de datele dumneavoastră pentru a vă oferi produsele solicitate și a ne îndeplini obligațiile față de dumneavoastră și pentru scopurile menționate mai sus în prezenta Politică;
 • obligațiile legale sau contractuale ne impun păstrarea datelor dumneavoastră pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu perioadele prescrise de lege pentru apărarea drepturilor noastre în justiție).
 • Utilizarea formularelor de contact – în cazul în care utilizați formularul de contact pentru diverse solicitări, informațiile completate de dumneavoastră în formular, inclusiv datele de contact, se vor utiliza pentru procesarea solicitării dumneavoastră și vor fi păstrate pentru utilizări ulterioare, în cazul în care trebuie clarificate și alte aspecte referitoare la solicitarea dumneavoastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 /cinci/ ani din momentul finalizării prelucrării acestora, cu excepția cazurilor în care termene de păstrare mai lungi sunt permise prin lege din alte motive.

Pentru scopurile pentru care ne-ați oferit consimțământul la prelucrarea datelor, vom prelucra datele cu privire la respectivul scop până când vă retrageți consimțământul privind prelucrarea în scopul respectiv, cu excepția cazului în care suntem obligați să menținem aceste date pentru o perioadă mai lungă potrivit legii, pentru raportări la autoritățile publice, sau pentru a ne apăra drepturile în justiție.

Transmiterea datelor către autorități, instituţii publice, organe judiciare, auditori sau consultanți

Putem transmite unele din datele dumneavoastră personale autorităților sau instituțiilor publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. investigarea fraudelor; prevenirea spălării banilor; depunerea declarațiilor, situațiilor financiare la autoritățile fiscale etc.), sau putem transmite aceste date către instanțele judiciare atunci când ne apărăm în justiție, sau în fața altor autorități publice.

Dacă vom decide în viitor să înstrăinăm acțiunile sau afacerea Black Sea Party vom oferi acces sau transmite auditorilor și consultanților potențiali(ilor) cumpărători datele clienților noștri pentru efectuarea auditului necesar achiziției acțiunilor/ afacerii.

Care sunt drepturile tale?

Regulamentul recunoaște persoanelor vizate o serie de drepturi importante:

 • Dreptul de a fi informat – Aveți dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră.
 • Dreptul de acces la date – Vă permite să obțineți o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile.
 • Dreptul la ștergerea datelor – Vă permite să obțineți ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate. Există, totuși, și excepții de la această regulă, cum ar fi ideea că unele date sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, că sunt prelucrate în scopuri statistice ori de arhivare, că sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori că le prelucrăm pentru constatarea sau apararea unui dreptîn instanță.
 • Dreptul la rectificarea datelor – Vă permite să obțineți, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
 • Dreptul la restricționarea datelor – Aveți dreptul de a accesa datele pe care le prelucrăm despre dumneavoastră, fără a percepe vreun fel de taxă la primele furnizări de date. Dacă veți avea nevoie de copii ale datelor deja furnizate, vom putea percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a datelor. Vom avea dreptul de a refuza cererile excesive sau repetate și nejustificate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal – dacă se prelucrează într-un mod automat pe baza consimțământului exprimat sau a unui contract încheiat. În acest scop, datele se vor transmite într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Dacă acest lucru este realizabil din punct de vedere tehnic, transferul datelor se poate realiza direct de la un administrator de date la altul. Dreptul la portabilitate se referă doar la datele furnizate personal de utilizator, precum și la datele cu caracter personal generate și colectate din activitatea desfășurată de acesta;
 • Dreptul la opoziție – Aveți dreptul de a vă opune, spre exemplu, prelucrării datelor dumnevaoastră personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează in mod similar într-o măsură semnificativă.
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă în orice moment participantul consideră că orice date personale pe care Black Sea Party le deține sunt incorecte sau incomplete, acesta are posibilitatea de a cere să vadă aceste informații, să le corecteze sau să fie șterse.

În cazul în care doriți să formulați o plângere asupra modului în care au fost administrate datele personale, vă rugăm să ne contactați prin email la booking@blackseaparty.ro.

Dacă considerați în continuare că datele personale nu au fost administrate corect conform reglementărilor, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și puteți formula o plângere către aceasta.

Black Sea Party îți stă la dispoziție pentru orice nelămuriri, clarificări sau orice detalii de care ai nevoie cu privire la prezenta Politică de confidențialitate.

Ne poți contacta și pentru orice sugestii sau comentarii legate de această Politică sau modul în care colectăm și utilizăm datele tale, la adresa de e-mail: booking@blackseaprty.ro.

Prezenta Politica de confidențialitate poate fi modificată sau actualizată oricând de către Black Sea Party, atunci când considerăm că survin anumite modificări în activitățile prin care prelucrăm datele tale. Vom publica pe site-ul nostru, www.blackseaparty.ro, orice astfel de modificări.